top of page

Asertivní komunikace

Pro firmy

  • 1 hodin/ 30 minut/y
  • 12 990 Kč *
  • U zákazníka

Popis služby

Tento kurz vám poskytne klíčové nástroje pro sebevyjádření a komunikaci s jistotou a respektem. V průběhu kurzu je kladen důraz na rozvoj dovedností potřebných k asertivnímu jednání a komunikaci v různorodých situacích. Naučíte se identifikovat rozdíly mezi asertivní, agresivní a pasivní komunikací. Získáte hlubší porozumění tomu, co znamená být asertivní a jaký je vliv různých komunikačních stylů na mezilidské vztahy. Důraz bude kladen na význam hranic a respektu v komunikaci, abyste lépe chápali, jak nastavit a udržovat zdravé mezilidské interakce. Kurz se také bude věnovat technikám asertivního vyjádření. Získáte dovednosti pro vyjadřování vlastních potřeb, názorů a hranic bez porušování práv druhých. Naučíte se, jak efektivně řešit konflikty prostřednictvím asertivní komunikace a jak se vyrovnat s obtížnými situacemi s respektem k sobě i ke druhým lidem. Další důležitou součástí kurzu bude práce s emocemi a sebeprosazování. Naučíte se správně vyjadřovat své emoce a potřeby, aniž byste se cítili nejistí nebo nekomfortně. A také nakouknete pod pokličku toho, jak efektivně odolávat manipulaci a jak si budovat sebedůvěru prostřednictvím asertivních komunikačních dovedností. Témata kurzu: - Základy asertivity - Asertivní komunikační dovednosti - Řešení konfliktů a obtížných situací - Emoční inteligence a asertivita - Asertivita v zaměstnání a v osobním životě - Sebevědomí, sebereflexe a sebeúcta * Po rezervaci kurzu obdržíte e-mail s informacemi k platbě. Platbu je nutné provést nejpozději 48 hodin před datem realizace kurzu. * V případě zrušení již rezervovaného termínu méně než 48 hodin před účtujeme storno ve výši 100%. * Nejsem plátce DPH.


Kontaktní údaje

+420777856136

info.retora@gmail.com

Brno-střed, Czechia


bottom of page