top of page

Efektivní komunikace

Osobní konzultace

  • 2 hod
  • 4 590 Kč *
  • Retora Praha|12. dubna 3174/53, Hodonín 69501

Popis služby

Kurz zaměřený na efektivní komunikaci je základním pilířem pro úspěšné interakce v každodenním životě, ať už v pracovním prostředí či v osobním životě. Bude se skládat z komplexního a interaktivního programu, který se zaměří na rozvoj klíčových dovedností a technik potřebných pro efektivní komunikaci. Účastníci kurzu projdou základními principy komunikace, které zahrnují teorii komunikačních modelů a identifikaci vlastních komunikačních stylů. Budou se učit porozumění jazyku komunikace a jak efektivně využívat verbální i neverbální prostředky pro jasnou a účinnou tvorbu řeči. Celkový cíl kurzu je poskytnout účastníkům široké spektrum dovedností a strategií pro efektivní komunikaci v různorodých situacích. Od budování vztahů a networking po řešení konfliktů a prezentace - účastníci získají nástroje, které jim pomohou lépe porozumět druhým lidem a vyjádřit se s jistotou a účinností. Kurz se bude snažit kombinovat teorii s praktickými cvičeními a reálnými situacemi, aby účastníci mohli okamžitě aplikovat získané znalosti do svého každodenního života a pracovního prostředí. Témata kurzu: - Základy komunikace - Verbální a neverbální komunikace - Konfliktní situace a řešení problémů - Aktivní naslouchání a emaptie - Budování vztahů a networking - Manažerská komunikace * Po rezervaci kurzu vám bude poslána faktura, kterou je nutné zaplatit nejpozději 48 hodin před datem realizace kurzu. * V případě zrušení již rezervovaného termínu méně než 48 hodin před účtujeme storno ve výši 100%. * Nejsem plátce DPH.


Kontaktní údaje

  • Impact Hub Praha D10, Drtinova, Prague 5-Smíchov, Czechia

  • 12. dubna 3174/53, 695 01 Hodonín 1, Czechia

    info.retora@gmail.com


bottom of page