top of page

Vyjednávání

Pro firmy

  • 1 hodin/ 30 minut/y
  • 12 990 Kč *
  • U zákazníka

Popis služby

Tento kurz je navržen k posílení dovedností a strategií potřebných k úspěšnému jednání a dosahování výhodných dohod. Jeho obsah je založen na praktických metodách, teoretických konceptech a interaktivních cvičeních, které umožňují rozvíjet schopnosti vyjednávání a získávat důvěru při řešení různých situací. Co je obsahem kurzu? Teorie vyjednávání: Seznámíte se se základními principy vyjednávání, včetně různých strategií, typů vyjednávání a psychologie jednání. Komunikační dovednosti: Zameření se na efektivní komunikaci, aktivní naslouchání a pochopení verbálních i neverbálních signálů během jednání. Zahrnuto v této části je strategie zvládání konfliktů a budování důvěry s protistranou. Analýza situace a plánování: Naučíte se analyzovat situaci před jednáním, stanovovat cíle, identifikovat zájmy obou stran a vytvářet strategie, které maximalizují výsledky. Taktika a strategie vyjednávání: Osvojíte si techniky jako je hledání společného základu, vytváření hodnoty, vyjednávání o ceně, vyvažování kompromisů či řešení překážek aj. Simulované cvičení a role-play: V rámci interaktivních scénářů si vyzkoušíte aplikovat naučené dovednosti v různých situacích. Tím získáte praktické zkušenosti a zpětnou vazbu od instruktora a kolegů. Posilování sebedůvěry: Kurz zahrnuje také prvky, které napomáhají zvyšovat sebedůvěru při vyjednávání, překonávat obavy z jednání a efektivně reagovat na neočekávané situace. * Po rezervaci kurzu obdržíte e-mail s informacemi k platbě. Platbu je nutné provést nejpozději 48 hodin před datem realizace kurzu. * V případě zrušení již rezervovaného termínu méně než 48 hodin před účtujeme storno ve výši 100%. * Nejsem plátce DPH.


Kontaktní údaje

+420777856136

info.retora@gmail.com

Brno-střed, Czechia


bottom of page