top of page
controversial-abstract-businness-group-people-talking-in-unusuall-place-like-a-company-on-
midjourney_take_a_picture_that_ (1)_edited.jpg

Efektivní komunikace

Kurz efektivní komunikace je jako horská dráha plná vzrušujících zatáček a strmých sjezdů. Nebojte se ale, všechno je bezpečné se zdárným koncem, nebo spiš začátkem? Komunikační dovednosti, které si osvojíte v průběhu tohoto kurzu vám otevřou nové možnosti a přinesou úspěch v dnešním světě.

Prezentační dovednosti

Chcete zaujmout své publikum, předat svou myšlenku efektivně a s jistotou? Implementací správných technik budete schopni připravit působivou prezentaci, ať už se jedná o business prezentaci, školní projekty nebo veřejné vystoupení. Staňte se řečníkem, který inspiruje a zanechává trvalý dojem.

midjourney_Make_me_a_picture_of (3)_edited.jpg
midjourney_two_people_at_the_ve_edited.jpg

Vyjednávání

Stáváte se často svědkem situací, kdy by vám umění vyjednávat hodně pomohlo? Na tomto kurzu se naučíte rozplést nitky složitých vyjednávacích  situací  či  rozklíčovat  skryté  cíle  a strategie druhé strany. Správnými postupy si budete moci efektivně vyjednat své vlastní zájmy ať už ve prospěch vlastní či oboustranný.

Asertivní komunikace

Každodenní interakce s lidmi jsou nedílnou součástí našeho života a proto je nezbytné být schopni s nimi patřičně zacházet. Často se stává, že se nám nedaří sdělit své myšlenky a potřeby adekvátně, aniž bychom druhou stranu zranili. Tento kurz je zaměřen na získání důvěry druhých a efektivní komunikaci s ostatními, která vám umožní dosahovat vytyčených cílů nekonfliktím způsobem.

midjourney_a_group_of_people_si_edited.jpg
bottom of page